User Tools

Site Tools


personuppgifter

This page in English

Personuppgifter

Som personuppgifter räknas all information som kan knytas till en fysisk person. Se Datainspektionens definition:

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-en-personuppgift/

Rent konkret kan exempelvis uppgifter som

  • Namn
  • E-postadress
  • Datoridentitet
  • Personnummer
  • Skostorlek

utgöra personuppgifter om de antingen var för sig eller tillsammans i kombination gör att informationen kan knytas till en fysisk person.

I Sverige regleras hantering av personuppgifter i dataskyddsförordningen (DSF) som ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). DSF baseras på EU-direktiv för hantering av personuppgifter (GDPR).

All hantering av personuppgifter omfattas av regler i DSF, så även elektronisk hantering1). En viktig grundregel i DSF är att personuppgifter inte får spridas utan vidare och att den som hanterar personuppgifter ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att så inte sker.

Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på spridningen av personuppgifter gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. Arbetsdokument som innehåller personuppgifter får exempelvis bara lagras på de molntjänster online som uppfyller kraven i DSF genom avtal. LU Box och Office 365/OneDrive uppfyller kraven, men inte Dropbox, iCloud och många andra populära molntjänster. Se molntjänster för en jämförelse.

Motsvarande gäller även andra tjänster som lagrar personuppgifter utanför universitetet. Doodle, en gratistjänst för att skapa omröstningar på nätet, lagrar personuppgifter utanför universitetet och saknar avtal med universitetet, och är alltså inte tillåten ur personuppgiftssynpunkt.

Det är okej att lagra personuppgifter på servrar som ägs av universitetet, exempelvis universitetets SharePoint eller filservrar på ditt kansli eller din institution, förutsatt att hanteringen i övrigt uppfyller kraven i DSF.

Mer information

Digital webbutbildning om DSF och personuppgifter på svenska lärosäten

Mer information på LU-webben

personuppgifter.txt · Last modified: 2019-06-25 14:32 by cr