User Tools

Site Tools


personligt_certifikat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
personligt_certifikat [2018-09-24 12:31]
cr [Mitt personliga certifikat fungerar fint på den dator där jag installerade det, men jag har även en annan arbetsdator. Hur gör jag för att få det personliga certifikatet att fungera även på denna?]
personligt_certifikat [2019-10-10 16:46] (current)
peterv [Så här gör du]
Line 24: Line 24:
  
 Får du inte dessa frågor men du får besked att hämtningen av certifikatet lyckades, kan det ändå vara så att certifikatet redan installerats,​ men att installationen skedde automatiskt i bakgrunden. Då finns ingen anledning till oro, utan du kan gå vidare och testa nästa steg.</​WRAP>​ Får du inte dessa frågor men du får besked att hämtningen av certifikatet lyckades, kan det ändå vara så att certifikatet redan installerats,​ men att installationen skedde automatiskt i bakgrunden. Då finns ingen anledning till oro, utan du kan gå vidare och testa nästa steg.</​WRAP>​
 +
 +Om det enda du fick var en nedladdad zip-fil:
 +  - Obs dessa instruktioner gäller Windows. Om du har Mac prova steg 2 på denna sida: https://​support.apple.com/​guide/​mail/​use-personal-certificates-mlhlp1179/​mac
 +  - Extrahera zip-filen till en plats du hittar till
 +  - Du bör hitta xxx.crt-filer som du extraherat. (troligen 3 st)
 +  - Dubbelklicka en av dem
 +  - Välj att installera
 +  - Välj att installera som/till "​Aktuell användare"​ (Current user)
 +  - Upprepa för de andra .crt-filerna
  
 <WRAP important>​När du hämtat certifikatet bör du starta om [[Outlook]]. Det krävs för att Outlook ska hitta det nya certifikatet.</​WRAP>​ <WRAP important>​När du hämtat certifikatet bör du starta om [[Outlook]]. Det krävs för att Outlook ska hitta det nya certifikatet.</​WRAP>​
  
-Därefter ​kan du följa dessa instruktioner för att konfigurera inställningarna för e-postsäkerhet i [[Outlook]]:​+Därefter ​måste ​du följa dessa instruktioner för att konfigurera inställningarna för e-postsäkerhet i [[Outlook]]:​
  
   * [[Digitalt signerad e-post]]   * [[Digitalt signerad e-post]]
personligt_certifikat.1537785093.txt.gz · Last modified: 2018-09-24 12:31 by cr