User Tools

Site Tools


personligt_certifikat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
personligt_certifikat [2018-09-24 12:31]
cr
personligt_certifikat [2018-09-24 12:31] (current)
cr [Mitt personliga certifikat fungerar fint på den dator där jag installerade det, men jag har även en annan arbetsdator. Hur gör jag för att få det personliga certifikatet att fungera även på denna?]
Line 38: Line 38:
 Du kan faktiskt ha fler än ett personligt certifikat, t.ex. en på varje arbetsdator du normalt använder (och även ytterligare certifikat till varje enhet du använder i arbetet, som t.ex. mobiltelefon,​ platta etc., även om tillvägagångssättet för att installera certifikat på sådana enheter skiljer sig.) Du kan faktiskt ha fler än ett personligt certifikat, t.ex. en på varje arbetsdator du normalt använder (och även ytterligare certifikat till varje enhet du använder i arbetet, som t.ex. mobiltelefon,​ platta etc., även om tillvägagångssättet för att installera certifikat på sådana enheter skiljer sig.)
  
-För att hämta ut ytterligare certifikat följer du helt enkelt dessa instruktioner ytterligare en gång på den ytterligare datorn. Det nya ytterligare certifikatet får dock normalt ett annat utgångsdatum,​ eftersom utgångsdatumet utgår från när certifikatet beställdes.+För att hämta ut ett ytterligare certifikat ​till en ytterligare dator följer du helt enkelt dessa instruktioner ytterligare en gång på den ytterligare datorn. Det nya ytterligare certifikatet får dock normalt ett annat utgångsdatum,​ eftersom utgångsdatumet utgår från när certifikatet beställdes.
  
  
personligt_certifikat.txt · Last modified: 2018-09-24 12:31 by cr