User Tools

Site Tools


personligt_certifikat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
personligt_certifikat [2019-10-10 16:30]
peterv [Så här gör du]
personligt_certifikat [2019-10-10 16:33]
peterv [Så här gör du]
Line 35: Line 35:
 <WRAP important>​När du hämtat certifikatet bör du starta om [[Outlook]]. Det krävs för att Outlook ska hitta det nya certifikatet.</​WRAP>​ <WRAP important>​När du hämtat certifikatet bör du starta om [[Outlook]]. Det krävs för att Outlook ska hitta det nya certifikatet.</​WRAP>​
  
-Därefter ​kan du följa dessa instruktioner för att konfigurera inställningarna för e-postsäkerhet i [[Outlook]]:​+Därefter ​måste ​du följa dessa instruktioner för att konfigurera inställningarna för e-postsäkerhet i [[Outlook]]:​
  
   * [[Digitalt signerad e-post]]   * [[Digitalt signerad e-post]]
personligt_certifikat.txt · Last modified: 2019-10-10 16:46 by peterv