User Tools

Site Tools


personligt_certifikat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
personligt_certifikat [2018-09-24 12:31]
cr
personligt_certifikat [2019-10-10 16:33]
peterv [Så här gör du]
Line 24: Line 24:
  
 Får du inte dessa frågor men du får besked att hämtningen av certifikatet lyckades, kan det ändå vara så att certifikatet redan installerats,​ men att installationen skedde automatiskt i bakgrunden. Då finns ingen anledning till oro, utan du kan gå vidare och testa nästa steg.</​WRAP>​ Får du inte dessa frågor men du får besked att hämtningen av certifikatet lyckades, kan det ändå vara så att certifikatet redan installerats,​ men att installationen skedde automatiskt i bakgrunden. Då finns ingen anledning till oro, utan du kan gå vidare och testa nästa steg.</​WRAP>​
 +
 +Om det enda du fick var en nedladdad zip-fil:
 +  - Extrahera zip-filen till en plats du hittar till
 +  - Du bör hitta xxx.crt-filer som du extraherat. (troligen 3 st)
 +  - Dubbelklicka en av dem
 +  - Välj att installera
 +  - Välj att installera som/till "​Aktuell användare"​ (Current user)
 +  - Upprepa för de andra .crt-filerna
  
 <WRAP important>​När du hämtat certifikatet bör du starta om [[Outlook]]. Det krävs för att Outlook ska hitta det nya certifikatet.</​WRAP>​ <WRAP important>​När du hämtat certifikatet bör du starta om [[Outlook]]. Det krävs för att Outlook ska hitta det nya certifikatet.</​WRAP>​
  
-Därefter ​kan du följa dessa instruktioner för att konfigurera inställningarna för e-postsäkerhet i [[Outlook]]:​+Därefter ​måste ​du följa dessa instruktioner för att konfigurera inställningarna för e-postsäkerhet i [[Outlook]]:​
  
   * [[Digitalt signerad e-post]]   * [[Digitalt signerad e-post]]
Line 38: Line 46:
 Du kan faktiskt ha fler än ett personligt certifikat, t.ex. en på varje arbetsdator du normalt använder (och även ytterligare certifikat till varje enhet du använder i arbetet, som t.ex. mobiltelefon,​ platta etc., även om tillvägagångssättet för att installera certifikat på sådana enheter skiljer sig.) Du kan faktiskt ha fler än ett personligt certifikat, t.ex. en på varje arbetsdator du normalt använder (och även ytterligare certifikat till varje enhet du använder i arbetet, som t.ex. mobiltelefon,​ platta etc., även om tillvägagångssättet för att installera certifikat på sådana enheter skiljer sig.)
  
-För att hämta ut ytterligare certifikat följer du helt enkelt dessa instruktioner ytterligare en gång på den ytterligare datorn. Det nya ytterligare certifikatet får dock normalt ett annat utgångsdatum,​ eftersom utgångsdatumet utgår från när certifikatet beställdes.+För att hämta ut ett ytterligare certifikat ​till en ytterligare dator följer du helt enkelt dessa instruktioner ytterligare en gång på den ytterligare datorn. Det nya ytterligare certifikatet får dock normalt ett annat utgångsdatum,​ eftersom utgångsdatumet utgår från när certifikatet beställdes.
  
  
personligt_certifikat.txt · Last modified: 2019-10-10 16:46 by peterv