User Tools

Site Tools


personligt_certifikat

This page in English

Personligt certifikat

Bakgrund

Om du skaffar ett personligt digitalt certifikat, som kan användas för bl.a. e-post, får du förutom möjligheten att skicka digitalt signerad e-post även möjligheten att skicka krypterad e-post.

Alla anställda vid Lunds universitet kan via LDC och SUNET-samarbetet helt kostnadsfritt hämta ut ett sådant certifikat, och du behöver inte gå iväg någonstans – du kan göra det direkt från din dator.

Så här gör du

För att hämta ut ett personligt certifikat bör du noggrant följa LDC:s instruktioner på denna sida, under avsnittet “Snabbguide för att ta ut ett personligt certifikat”:

Använd gärna Internet Explorer som webbläsare för certifikatbeställningen – då fungerar installationen av certifikatet ofta mer eller mindre automatiskt i Windows.

Det förekommer även andra instruktioner för helt andra typer av certifikat på LDC:s instruktionssida ovan, men det är instruktionerna för personligt certifikat som du bör följa.

Den certifikatprodukt som du ska välja på själva beställningssidan, för att få ett personligt certifikat för e-post, heter “Premium”.

Får du frågan om du vill installera certifikatet i din dator, bör du välja det alternativet om du får frågan. Samma gäller om du får en fråga om du vill publicera din publika nyckel till den globala adressboken, välj då det alternativet.

Får du inte dessa frågor men du får besked att hämtningen av certifikatet lyckades, kan det ändå vara så att certifikatet redan installerats, men att installationen skedde automatiskt i bakgrunden. Då finns ingen anledning till oro, utan du kan gå vidare och testa nästa steg.

Om det enda du fick var en nedladdad zip-fil:

  1. Obs dessa instruktioner gäller Windows. Om du har Mac prova steg 2 på denna sida: https://support.apple.com/guide/mail/use-personal-certificates-mlhlp1179/mac
  2. Extrahera zip-filen till en plats du hittar till
  3. Du bör hitta xxx.crt-filer som du extraherat. (troligen 3 st)
  4. Dubbelklicka en av dem
  5. Välj att installera
  6. Välj att installera som/till “Aktuell användare” (Current user)
  7. Upprepa för de andra .crt-filerna

När du hämtat certifikatet bör du starta om Outlook. Det krävs för att Outlook ska hitta det nya certifikatet.

Därefter måste du följa dessa instruktioner för att konfigurera inställningarna för e-postsäkerhet i Outlook:

Frågor och svar

Mitt personliga certifikat fungerar fint på den dator där jag installerade det, men jag har även en annan arbetsdator. Hur gör jag för att få det personliga certifikatet att fungera även på denna?

Du kan faktiskt ha fler än ett personligt certifikat, t.ex. en på varje arbetsdator du normalt använder (och även ytterligare certifikat till varje enhet du använder i arbetet, som t.ex. mobiltelefon, platta etc., även om tillvägagångssättet för att installera certifikat på sådana enheter skiljer sig.)

För att hämta ut ett ytterligare certifikat till en ytterligare dator följer du helt enkelt dessa instruktioner ytterligare en gång på den ytterligare datorn. Det nya ytterligare certifikatet får dock normalt ett annat utgångsdatum, eftersom utgångsdatumet utgår från när certifikatet beställdes.

Support

All certifikatbeställning vid Lunds universitet sköts av LDC. Därför är det till ServiceDeskservicedesk@lu.se du i första hand bör vända dig för att rapportera problem med certifikatbeställning.

personligt_certifikat.txt · Last modified: 2019-10-10 16:46 by peterv