User Tools

Site Tools


pdf-xchange

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pdf-xchange [2020-05-06 09:39]
cr [Installation av programmet]
pdf-xchange [2020-05-06 09:43] (current)
cr
Line 4: Line 4:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-PDF-XChange PRO är en samling [[programvara]] för att visa, skapa och hantera PDF-dokument. Samlingen består av+{{  pdf-xchange-editor.png?​200}} //PDF-XChange PRO// är en samling [[programvara]] för att visa, skapa och hantera PDF-dokument. Samlingen består av
   * PDF-XChange Editor som visar och till viss del hanterar PDF-filer   * PDF-XChange Editor som visar och till viss del hanterar PDF-filer
   * PDF Tools som hanterar PDF-filer   * PDF Tools som hanterar PDF-filer
pdf-xchange.txt · Last modified: 2020-05-06 09:43 by cr