User Tools

Site Tools


pdf-xchange

This is an old revision of the document!


This page in English

PDF-XChange

Bakgrund

PDF-XChange är en samling programvara för att visa, skapa och hantera PDF-dokument.

Programsviten kan ses som ett alternativ till både gratisprogrammet Adobe Reader och det betydligt dyrare programmet Adobe Acrobat.

Mer information om PDF-XChange finns på tillverkarens webbplats: http://www.tracker-software.com/

Frågor och svar

Vilken variant av PDF-XChange får vi tillgång till?

PDF-XChange PRO.

Varför ersätts Adobe Acrobat och Adobe Reader med PDF-XChange?

Support

Har du frågor om PDF-XChange? Kontakta Helpdesk.

pdf-xchange.1484219299.txt.gz · Last modified: 2017-01-12 12:08 by robert