User Tools

Site Tools


pdf-xchange

This is an old revision of the document!


PDF-XChange

Bakgrund

PDF-XChange är en samling programvara för att visa, skapa och hantera PDF-dokument.

Programsviten kan ses som ett alternativ till både gratisprogrammet Adobe Reader och det betydligt dyrare programmet Adobe Acrobat.

Mer information om PDF-XChange finns på tillverkarens webbplats: http://www.tracker-software.com/

Frågor och svar

Varför ersätts Adobe Acrobat med PDF-XChange?

Support

Har du frågor om PDF-XChange? Kontakta Helpdeskhelpdesk@kansli.lth.se eller anknytning 27600.

pdf-xchange.1395934788.txt.gz · Last modified: 2014-03-27 16:39 by cr