User Tools

Site Tools


pdf-xchange

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
pdf-xchange [2017-10-25 13:51]
pelle [Frågor och svar]
pdf-xchange [2018-05-18 13:54]
cr
Line 6: Line 6:
 PDF-XChange är en samling [[programvara]] för att visa, skapa och hantera PDF-dokument. Samlingen består av PDF-XChange är en samling [[programvara]] för att visa, skapa och hantera PDF-dokument. Samlingen består av
   * PDF-XChange Editor som visar och till viss del hanterar PDF-filer   * PDF-XChange Editor som visar och till viss del hanterar PDF-filer
-  * PDF-XChange ​Tools som hanterar PDF-filer+  * PDF Tools som hanterar PDF-filer
   * PDF-XChange pdfsaver som ger möjlighet att spara t ex Word-filer som PDF   * PDF-XChange pdfsaver som ger möjlighet att spara t ex Word-filer som PDF
   * PDF-XChange Office2PDF som ger möjlighget att omvandla många befintliga Office-filer till PDF   * PDF-XChange Office2PDF som ger möjlighget att omvandla många befintliga Office-filer till PDF
Line 22: Line 22:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du frågor om PDF-XChange?​ Kontakta [[Helpdesk]].+Har du frågor om PDF-XChange?​ Kontakta [[LTH Support]].
  
pdf-xchange.txt · Last modified: 2020-05-06 09:43 by cr