User Tools

Site Tools


pdf-xchange

This page in English

PDF-XChange

Bakgrund

PDF-XChange är en samling programvara för att visa, skapa och hantera PDF-dokument. Samlingen består av

  • PDF-XChange Editor som visar och till viss del hanterar PDF-filer
  • PDF Tools som hanterar PDF-filer
  • PDF-XChange pdfsaver som ger möjlighet att spara t ex Word-filer som PDF
  • PDF-XChange Office2PDF som ger möjlighget att omvandla många befintliga Office-filer till PDF

Programsviten kan ses som ett alternativ till både gratisprogrammet Adobe Reader och det betydligt dyrare programmet Adobe Acrobat.

Mer information om PDF-XChange finns på tillverkarens webbplats: http://www.tracker-software.com/

Frågor och svar

Får alla använda detta program?

Ja, det finns en så kallad site-licens för detta program vilket gör att både anställda och studenter kan använda det.

Support

Har du frågor om PDF-XChange? Se https://www.tracker-software.com/support eller kontakta LTH Support.

pdf-xchange.txt · Last modified: 2018-06-27 08:33 by cr