User Tools

Site Tools


pdf-xchange

This page in English

PDF-XChange

Bakgrund

PDF-XChange PRO är en samling programvara för att visa, skapa och hantera PDF-dokument. Samlingen består av

  • PDF-XChange Editor som visar och till viss del hanterar PDF-filer
  • PDF Tools som hanterar PDF-filer
  • PDF-XChange pdfsaver som ger möjlighet att spara t ex Word-filer som PDF
  • PDF-XChange Office2PDF som ger möjlighet att omvandla många befintliga Office-filer till PDF

Programsviten kan ses som ett alternativ till både gratisprogrammet Adobe Reader och det betydligt dyrare programmet Adobe Acrobat.

Mer information om PDF-XChange finns på tillverkarens webbplats: https://www.tracker-software.com/

Installation av programmet

Om datorn är med i miljön pc.lu.se bör du installera programmet via Software Center på datorn.

I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.

Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för PDF-XChange PRO på https://www.tracker-software.com/product/downloads (längst ned på sidan). Om det är en dator som ägs av universitetet får du lov att använda universitets licens för programmet. Licensnyckel får du genom Programförmedlingen på https://www.ldc.lu.se/tjanster/programformedlingen. Om du inte har behörighet till Programförmedlingen, kontakta i första hand den som är programansvarig på din institution (gäller anställda), och i andra hand Servicedesk.

Frågor och svar

Vilken version av programmet ingår?

PDF-XChange PRO.

Får alla använda detta program?

Ja, det finns en så kallad campuslicens för detta program vilket gör att både anställda och studenter på Lunds universitet kan använda det. Programmet får lov att användas på alla datorer som ägs av Lunds universitet.

Support

Har du frågor om PDF-XChange? Se https://www.tracker-software.com/support eller kontakta Servicedesk.

pdf-xchange.txt · Last modified: 2020-05-06 09:43 by cr