User Tools

Site Tools


papercut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
papercut [2018-01-02 07:42]
cr
papercut [2018-09-13 12:05] (current)
cr [Pull-Print]
Line 27: Line 27:
 <WRAP tip>​Pull-print sparar både miljön genom att utskrifter som ångras eller aldrig blir upphämtade aldrig skrivs ut, samt ökar samtidigt säkerheten genom att se till att utskrifter inte kan hämtas av obehöriga.</​WRAP>​ <WRAP tip>​Pull-print sparar både miljön genom att utskrifter som ångras eller aldrig blir upphämtade aldrig skrivs ut, samt ökar samtidigt säkerheten genom att se till att utskrifter inte kan hämtas av obehöriga.</​WRAP>​
  
 +<WRAP tip>Om maskinen saknar kortläsare bör du istället använda funktionen //mobile release// för att släppa din utskrift på önskad skrivare. Du hittar denna funktion på https://​papercut.print.lu.se/​mr.</​WRAP>​
  
  
papercut.txt · Last modified: 2018-09-13 12:05 by cr