User Tools

Site Tools


papercut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
papercut [2017-11-16 12:13]
cr
papercut [2018-09-13 12:05]
cr [Pull-Print]
Line 6: Line 6:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-PaperCut är Lunds universitets gemensamma utskriftssystem för utskrifter på kopiatorer och skrivare. Systemet togs i bruk i slutet av 2017 och bygger på den populära PaperCut-programvaran som används vid bland annat tusentals organisationer och hundratals lärosäten världen över. För mer information om programvaran,​ se www.papercut.com. För mer information om just Lunds universitets PaperCut-system,​ se www.print.lu.se.+PaperCut är Lunds universitets gemensamma utskriftssystem för utskrifter på kopiatorer och skrivare. Systemet togs i bruk i slutet av 2017 och bygger på den populära PaperCut-programvaran som används vid bland annat tusentals organisationer och hundratals lärosäten världen över. För mer information om programvaran,​ se www.papercut.com. För mer information om just Lunds universitets PaperCut-system,​ se www.print.lu.se/papercut.
  
 Även om systemet är gemensamt och funktioner för administration,​ räkning och debitering ligger centralt, har de större fakulteterna vid LU sina egna driftinstanser ("site servers"​) av systemet som i sin tur är kopplade till det centrala systemet. Driftinstanserna är de som tar hand om det tunga arbetet med att hantera själva utskriftsjobben och skicka dem till rätt skrivare. Eftersom driftinstanserna kan skilja från fakultet till fakultet, kan instruktionerna också skilja sig något, och då särskilt namn på servrar, köer och skrivare. Dessa instruktioner riktar sig i huvudsak till LTH och beskriver LTH:s instans av systemet. Även om systemet är gemensamt och funktioner för administration,​ räkning och debitering ligger centralt, har de större fakulteterna vid LU sina egna driftinstanser ("site servers"​) av systemet som i sin tur är kopplade till det centrala systemet. Driftinstanserna är de som tar hand om det tunga arbetet med att hantera själva utskriftsjobben och skicka dem till rätt skrivare. Eftersom driftinstanserna kan skilja från fakultet till fakultet, kan instruktionerna också skilja sig något, och då särskilt namn på servrar, köer och skrivare. Dessa instruktioner riktar sig i huvudsak till LTH och beskriver LTH:s instans av systemet.
Line 27: Line 27:
 <WRAP tip>​Pull-print sparar både miljön genom att utskrifter som ångras eller aldrig blir upphämtade aldrig skrivs ut, samt ökar samtidigt säkerheten genom att se till att utskrifter inte kan hämtas av obehöriga.</​WRAP>​ <WRAP tip>​Pull-print sparar både miljön genom att utskrifter som ångras eller aldrig blir upphämtade aldrig skrivs ut, samt ökar samtidigt säkerheten genom att se till att utskrifter inte kan hämtas av obehöriga.</​WRAP>​
  
 +<WRAP tip>Om maskinen saknar kortläsare bör du istället använda funktionen //mobile release// för att släppa din utskrift på önskad skrivare. Du hittar denna funktion på https://​papercut.print.lu.se/​mr.</​WRAP>​
  
  
Line 84: Line 85:
 ===== Mer information ===== ===== Mer information =====
  
-Se www.print.lu.se.+Se www.print.lu.se/papercut.
  
  
papercut.txt · Last modified: 2018-09-13 12:05 by cr