User Tools

Site Tools


papercut

This page in English

PaperCut

Bakgrund

PaperCut är Lunds universitets gemensamma utskriftssystem för utskrifter på kopiatorer och skrivare. Systemet togs i bruk i slutet av 2017 och bygger på den populära PaperCut-programvaran som används vid bland annat tusentals organisationer och hundratals lärosäten världen över. För mer information om programvaran, se www.papercut.com. För mer information om just Lunds universitets PaperCut-system, se www.print.lu.se/papercut.

Även om systemet är gemensamt och funktioner för administration, räkning och debitering ligger centralt, har de större fakulteterna vid LU sina egna driftinstanser (“site servers”) av systemet som i sin tur är kopplade till det centrala systemet. Driftinstanserna är de som tar hand om det tunga arbetet med att hantera själva utskriftsjobben och skicka dem till rätt skrivare. Eftersom driftinstanserna kan skilja från fakultet till fakultet, kan instruktionerna också skilja sig något, och då särskilt namn på servrar, köer och skrivare. Dessa instruktioner riktar sig i huvudsak till LTH och beskriver LTH:s instans av systemet.

Inloggning i PaperCut

Inloggningen till PaperCut är gemensam för hela Lunds universitet och sker på följande adress (logga in med dina STiL- eller LUCAT-uppgifter):

Här kan du se dina utskrifter, både aktuella och historiska, och deras status, och hur de debiterats. Du kan också se vilka skrivarköer som är tillgängliga, med mera.

Pull-Print

All utskrift i PaperCut sker genom s.k. pull-print, dvs du skriver ut från din dator som vanligt, men kan sedan hämta ut utskriften på vilken skrivare eller kopiator som helst på fakulteten1), förutsatt att du loggar in på skrivaren genom att hålla upp ditt LU-kort. Först då skrivs utskriften ut. Nedan kallar vi detta för att “hämta” utskriften på skrivaren.

Pull-print sparar både miljön genom att utskrifter som ångras eller aldrig blir upphämtade aldrig skrivs ut, samt ökar samtidigt säkerheten genom att se till att utskrifter inte kan hämtas av obehöriga.

Om maskinen saknar kortläsare bör du istället använda funktionen mobile release för att släppa din utskrift på önskad skrivare. Du hittar denna funktion på https://papercut.print.lu.se/mr.

Skriva ut på Canon-skrivare

Skriva ut från din dator

För att skriva ut väljer man att skriva ut till skrivaren “canon på lthprint”2).

Skrivaren “canon på lthprint” läggs till automatiskt när du loggar in på någon av LTH:s datorer, men skulle den mot förmodan inte finnas där, kan du lägga till den manuellt genom att välja att lägga till följande skrivare på din dator:

Färgutskrift

Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut i svartvitt som standard, eftersom svartvita utskrifter är avsevärt billigare än färgutskrifter.

För att manuellt välja att skriva ut i färg, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret och välj sedan alternativet “Auto” under “Färgläge”. I bilderna nedan illustreras detta och vilket fält som ska ändras.

Enkelsidig utskrift

Skrivarna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard. För att välja enkelsidig utskrift, avmarkera utskriftsalternativet “Skriv ut på båda sidorna av pappret”.

Dubbelsidiga utskrifter minskar pappersförbrukningen och skonar vår miljö.

Hämta utskrifter på skrivaren

Logga in på skrivaren eller kopiatorn genom att helt enkelt hålla upp ditt LU-kort vid kortläsaren. Själva kortläsaren kan sitta på lite olika ställen beroende på maskin, men instruktionerna nedan gäller för alla.

Efter det att du loggat in på skrivaren ser du alla dina väntande utskriftsjobb direkt3) på skrivarens skärm. Du kan välja att skriva ut enstaka väntande utskrifter, eller välja att skriva ut alla på en gång. Du kan också innan du skriver ut välja att ändra utskriftsinställningar efter önskemål, om du vill ändra något av dessa alternativ gentemot vad du valde på datorn.

Så fort du valt vad du vill skriva ut på skrivaren, kan du logga ut från skrivaren genom att välja alternativet för att logga ut. Du behöver alltså inte vänta på att utskrifterna ska bli klara för att logga ut.

Glöm inte logga ut när du lämnar maskinen. Man blir utloggad automatiskt efter en stund, men man bör helst logga ut när man lämnar maskinen. Dels finns det en “knapp” för att logga ut nere till höger på skärmen, men det går också bra att trycka på den fysiska knappen “ID”.

Kopiera på Canon-kopiator

För att kopiera på kopiatorn loggar du in som vanligt genom att hålla upp ditt LU-kort. Därefter väljer du alternativet “Use Copier” för att komma till kopiatorns vanliga kopieringsmeny.

Skanna på Canon-kopiator

För att skanna på kopiatorn loggar du in som vanligt genom att hålla upp ditt LU-kort. Därefter väljer du alternativet “Use Copier” för att komma till kopiatorns vanliga skanningsmeny, där du kan välja alternativ för skanningen.

Av säkerhetsskäl går det bara att skanna till dig själv, dvs din egen personliga e-postadress, och avsändaren på all e-post från kopiatorn blir noreply@lu.se.

Mer information

Support

Kontakta LTH Support.

1)
Förutsatt att skrivaren eller kopiatorn är kopplad till PaperCut och det är samma märke/tillverkare av maskinen som du valt vid utskrift, eftersom det i allmänhet är en skrivarkö per märke.
2)
“Canon på lthprint” ska användas istället för det tidigare “canon på uniflow”.
3)
I tidigare system behövde man trycka på “Secure Print”; det behövs inte längre. I detta system syns dina utskrifter direkt på skärmen efter inloggning.
papercut.txt · Last modified: 2018-09-13 12:05 by cr