User Tools

Site Tools


paint.net

This is an old revision of the document!


Bildredigeringsprogrammet Paint.NET

Paint.NET är ett lättanvänt och gratis men ändå kraftfullt bildredigeringsprogram som finns installerat på alla kansliets datorer. Prova att i första hand använda detta program om du har behov av att redigera bilder.

Programmets hemsida finns på http://www.getpaint.net/.

paint.net.1309513455.txt.gz · Last modified: 2011-07-01 11:44 by cr