User Tools

Site Tools


paint.net

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
paint.net [2011-07-01 11:44]
cr skapad
paint.net [2015-05-25 08:28]
pelle
Line 2: Line 2:
  
 Paint.NET är ett lättanvänt och gratis men ändå kraftfullt bildredigeringsprogram som finns installerat på alla kansliets datorer. Prova att i första hand använda detta program om du har behov av att redigera bilder. Paint.NET är ett lättanvänt och gratis men ändå kraftfullt bildredigeringsprogram som finns installerat på alla kansliets datorer. Prova att i första hand använda detta program om du har behov av att redigera bilder.
 +
 +Hjälpsidorna (på engelska) finns på http://​www.getpaint.net/​doc/​latest/​index.html
  
 Programmets hemsida finns på http://​www.getpaint.net/​. Programmets hemsida finns på http://​www.getpaint.net/​.
  
 +Se även [[Image Resizer]].
  
paint.net.txt · Last modified: 2015-05-25 08:28 by pelle