User Tools

Site Tools


outlook-studentadresslista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
outlook-studentadresslista [2008-11-27 11:29]
cr
outlook-studentadresslista [2015-06-15 23:23] (current)
perf [Gör så här]
Line 63: Line 63:
   - Återvänd nu till Outlook och det brev som du vill skicka. Se till att fältet "​Hemlig kopia" visas i brevfönstret. Om det inte redan visas, välj "​Visa"​ -> "​Fältet Hemlig kopia" som i bilden nedan. {{outlook-falt-hemlig_kopia.png}}   - Återvänd nu till Outlook och det brev som du vill skicka. Se till att fältet "​Hemlig kopia" visas i brevfönstret. Om det inte redan visas, välj "​Visa"​ -> "​Fältet Hemlig kopia" som i bilden nedan. {{outlook-falt-hemlig_kopia.png}}
   - Klistra nu in adresserna i det fältet, genom att först se till att markören är placerad i fältet "​Hemlig kopia" och genom att sedan välja "​Redigera"​ -> "​Klistra in". {{outlook-studentadresslista-8.png}}   - Klistra nu in adresserna i det fältet, genom att först se till att markören är placerad i fältet "​Hemlig kopia" och genom att sedan välja "​Redigera"​ -> "​Klistra in". {{outlook-studentadresslista-8.png}}
-  - Vill du att svaren på utskicket ska dirigeras till en särskild gemensam funktionsadress som du eller din grupp använder, välj att [[outlook#faltet_fran|visa fältet "​Från"​ och ange funktionsadressen där]]. Annars kan du hoppa över detta steg.+  - Vill du att svaren på utskicket ska dirigeras till en särskild gemensam funktionsadress som du eller din grupp använder, välj att [[outlook#faeltet_fran|visa fältet "​Från"​ och ange funktionsadressen där]]. Annars kan du hoppa över detta steg.
   - I fältet "​Till"​ anger du antingen din egen adress, eller samma funktionsadress som i förra steget. Fältet "​Till"​ ska alltså innehålla brevets avsändaradress. (Anledningen till detta är att många skräppostfilter reagerar om ett brev enbart innehåller dolda mottagaradresser. För att undvika detta måste alltså minst en synlig mottagaradress finnas i brevet, och då är ofta det mest praktiska alternativet att välja samma adress som avsändaradressen.)   - I fältet "​Till"​ anger du antingen din egen adress, eller samma funktionsadress som i förra steget. Fältet "​Till"​ ska alltså innehålla brevets avsändaradress. (Anledningen till detta är att många skräppostfilter reagerar om ett brev enbart innehåller dolda mottagaradresser. För att undvika detta måste alltså minst en synlig mottagaradress finnas i brevet, och då är ofta det mest praktiska alternativet att välja samma adress som avsändaradressen.)
   - Fälten "​Kopia"​ behöver inte fyllas i, men se till att du har angivit ett kort men beskrivande ämne för brevet, och korrekturläst all information i brevet. {{outlook-studentadresslista-9-2.png}}   - Fälten "​Kopia"​ behöver inte fyllas i, men se till att du har angivit ett kort men beskrivande ämne för brevet, och korrekturläst all information i brevet. {{outlook-studentadresslista-9-2.png}}
   - När du är helt säker på att all information är korrekt, klicka på knappen "​Skicka"​.   - När du är helt säker på att all information är korrekt, klicka på knappen "​Skicka"​.
  
outlook-studentadresslista.txt · Last modified: 2015-06-15 23:23 by perf