User Tools

Site Tools


outlook-skapa-spamregel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
outlook-skapa-spamregel [2016-03-31 08:13]
cr
outlook-skapa-spamregel [2016-03-31 08:14] (current)
cr
Line 23: Line 23:
  
  
-<WRAP important>​Kom ihåg att manuellt ​då och då granska innehållet i mappen "​Skräppost",​ ifall det inkommit något som automatiskt märkts som skräppost men som i själva verket inte är skräppost.</​WRAP>​+<WRAP important>​Kom ihåg att då och då manuellt ​granska innehållet i mappen "​Skräppost",​ ifall det inkommit något som automatiskt märkts som skräppost men som i själva verket inte är skräppost.</​WRAP>​
  
  
outlook-skapa-spamregel.txt · Last modified: 2016-03-31 08:14 by cr