User Tools

Site Tools


outlook-regler-och-aviseringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
outlook-regler-och-aviseringar [2015-05-19 12:27]
cr
outlook-regler-och-aviseringar [2018-05-18 14:28] (current)
cr
Line 16: Line 16:
 Det finns mer support och guider för hur man gör saker i Outlook på [[LU Support]], leta under "​E-post"​ och "​Övrig support"​. Det finns mer support och guider för hur man gör saker i Outlook på [[LU Support]], leta under "​E-post"​ och "​Övrig support"​.
  
-Hör av dig till [[Helpdesk]] om du behöver mer hjälp med detta.+Hör av dig till [[LTH Support]] om du behöver mer hjälp med detta.
  
  
outlook-regler-och-aviseringar.txt · Last modified: 2018-05-18 14:28 by cr