User Tools

Site Tools


outlook-regler-och-aviseringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
outlook-regler-och-aviseringar [2015-05-13 20:06]
cr
outlook-regler-och-aviseringar [2015-05-19 12:27]
cr
Line 14: Line 14:
   - Klart!   - Klart!
  
-Det finns mer support och guider för hur man gör saker i Outlook på [[LDC Webbsupport]], leta under "​E-post"​ och "​Övrig support"​. +Det finns mer support och guider för hur man gör saker i Outlook på [[LU Support]], leta under "​E-post"​ och "​Övrig support"​.
- +
  
 Hör av dig till [[Helpdesk]] om du behöver mer hjälp med detta. Hör av dig till [[Helpdesk]] om du behöver mer hjälp med detta.
  
  
outlook-regler-och-aviseringar.txt · Last modified: 2018-05-18 14:28 by cr