User Tools

Site Tools


outlook-nk2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
outlook-nk2 [2015-06-15 23:25]
perf
outlook-nk2 [2018-05-18 14:27] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 Detta problem beror på att Outlooks cacheminne för lagring av vanligt förekommande [[e-postadresser]],​ och som används i funktionen komplettera automatiskt,​ har blivit korrupt. Detta problem beror på att Outlooks cacheminne för lagring av vanligt förekommande [[e-postadresser]],​ och som används i funktionen komplettera automatiskt,​ har blivit korrupt.
  
-För att lösa detta problem är en återställning av denna fil från backup nödvändig. Detta är inte något som man kan lösa själv, utan kontakta [[Helpdesk]] för hjälp med detta. Vi kommer att behöva be dig helt stänga Outlook under tiden som filen återställs från backup.+För att lösa detta problem är en återställning av denna fil från backup nödvändig. Detta är inte något som man kan lösa själv, utan kontakta [[LTH Support]] för hjälp med detta. Vi kommer att behöva be dig helt stänga Outlook under tiden som filen återställs från backup.
  
 När filen återställts från backup, kommer vi att kontakta dig igen, och då ska det gå att starta Outlook igen som vanligt. När filen återställts från backup, kommer vi att kontakta dig igen, och då ska det gå att starta Outlook igen som vanligt.
outlook-nk2.txt · Last modified: 2018-05-18 14:27 by cr