User Tools

Site Tools


outlook-nk2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
outlook-nk2 [2007-10-16 18:25]
cr skapad
outlook-nk2 [2018-05-18 14:27] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Outlook fyller inte längre automatiskt i några e-postadresser när jag skriver in början på dem i adressfältet. Hur löser jag det? ====== ====== Outlook fyller inte längre automatiskt i några e-postadresser när jag skriver in början på dem i adressfältet. Hur löser jag det? ======
  
-Detta problem beror på att Outlooks cacheminne för lagring av vanligt förekommande e-postadresser,​ och som används i funktionen komplettera automatiskt,​ har blivit korrupt.+Detta problem beror på att Outlooks cacheminne för lagring av vanligt förekommande ​[[e-postadresser]], och som används i funktionen komplettera automatiskt,​ har blivit korrupt.
  
-För att lösa detta problem är en återställning av denna fil från backup nödvändig. Detta är inte något som man kan lösa själv, utan kontakta [[Helpdesk]] för hjälp med detta. Vi kommer att behöva be dig helt stänga Outlook under tiden som filen återställs från backup.+För att lösa detta problem är en återställning av denna fil från backup nödvändig. Detta är inte något som man kan lösa själv, utan kontakta [[LTH Support]] för hjälp med detta. Vi kommer att behöva be dig helt stänga Outlook under tiden som filen återställs från backup.
  
 När filen återställts från backup, kommer vi att kontakta dig igen, och då ska det gå att starta Outlook igen som vanligt. När filen återställts från backup, kommer vi att kontakta dig igen, och då ska det gå att starta Outlook igen som vanligt.
Line 10: Line 10:
 ===== Mer information ===== ===== Mer information =====
  
-Detta är ett känt problem med Outlook, och för den intresserade finns mer information i Microsofts KnowledgeBase-artikel med nummer [[http://​support.microsoft.com/​kb/​287623|287623]].+Detta är ett känt problem med Outlook, och för den intresserade finns mer information i Microsofts KnowledgeBase-artikel med nummer [[https://​support.microsoft.com/sv-se/​kb/​287623|287623]]
 + 
 +Observera, där finns även information om hur man tar bort felaktiga eller oönskade genvägar.
outlook-nk2.1192551930.txt.gz · Last modified: 2007-10-16 18:25 (external edit)