User Tools

Site Tools


outlook-misslyckad-klientatgard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
outlook-misslyckad-klientatgard [2008-11-27 10:44]
cr
outlook-misslyckad-klientatgard [2008-11-27 10:44] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Jag får felmeddelandet "​Misslyckad klientåtgärd"​ när jag försöker skicka ett brev. Vad beror det på? ====== ====== Jag får felmeddelandet "​Misslyckad klientåtgärd"​ när jag försöker skicka ett brev. Vad beror det på? ======
  
-Felet kan bero på att det finns någon felaktighet i listan över mottagaradresser i ditt brev i [[Outlook]]. Kontrollera att alla mottagaradresser är korrekt stavade, är avgränsade med semikolon, och inte innehåller några ogiltiga tecken. Exempel på tecken som är ogiltiga inuti e-postadresser är blanksteg, komma, utropstecken,​ frågetecken,​ och de svenska tecknen å, ä och ö.+Felet kan bero på att det finns någon felaktighet i listan över mottagaradresser i ditt brevutkast ​i [[Outlook]]. Kontrollera att alla mottagaradresser är korrekt stavade, är avgränsade med semikolon, och inte innehåller några ogiltiga tecken. Exempel på tecken som är ogiltiga inuti e-postadresser är blanksteg, komma, utropstecken,​ frågetecken,​ och de svenska tecknen å, ä och ö.
outlook-misslyckad-klientatgard.txt · Last modified: 2008-11-27 10:44 by cr