User Tools

Site Tools


outlook-misslyckad-klientatgard

Jag får felmeddelandet "Misslyckad klientåtgärd" när jag försöker skicka ett brev. Vad beror det på?

Felet kan bero på att det finns någon felaktighet i listan över mottagaradresser i ditt brevutkast i Outlook. Kontrollera att alla mottagaradresser är korrekt stavade, är avgränsade med semikolon, och inte innehåller några ogiltiga tecken. Exempel på tecken som är ogiltiga inuti e-postadresser är blanksteg, komma, utropstecken, frågetecken, och de svenska tecknen å, ä och ö.

outlook-misslyckad-klientatgard.txt · Last modified: 2008-11-27 10:44 by cr