User Tools

Site Tools


outlook-internetkalender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
outlook-internetkalender [2010-09-02 13:08]
cr
outlook-internetkalender [2018-05-18 14:26] (current)
cr
Line 8: Line 8:
 Ibland används kalendrar på webbtjänsten [[http://​www.google.com/​calendar/​|Google]] för att dela information mellan flera. Det kan vara praktiskt om till exempel externa behöver komma åt en kalender. Ibland används kalendrar på webbtjänsten [[http://​www.google.com/​calendar/​|Google]] för att dela information mellan flera. Det kan vara praktiskt om till exempel externa behöver komma åt en kalender.
  
-Är det dock bara personal med datorkonto på kansliet, är det dock ofta ett bättre alternativ att använda en delad Outlook-kalender i stället för en delad Internetkalender. Kontakta [[Helpdesk]] för hjälp med att skapa en delad Outlook-kalender.+Är det dock bara personal med datorkonto på kansliet, är det dock ofta ett bättre alternativ att använda en delad Outlook-kalender i stället för en delad Internetkalender. Kontakta [[LTH Support]] för hjälp med att skapa en delad Outlook-kalender.
  
 Behöver du dock dela kalendern med externa, är dock en delad Internetkalender att föredra. Behöver du dock dela kalendern med externa, är dock en delad Internetkalender att föredra.
outlook-internetkalender.txt · Last modified: 2018-05-18 14:26 by cr