User Tools

Site Tools


outlook-internetkalender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
outlook-internetkalender [2010-09-02 13:02]
cr
outlook-internetkalender [2018-05-18 14:26] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Hur kommer jag åt en Google-kalender i Outlook? ====== ====== Hur kommer jag åt en Google-kalender i Outlook? ======
 +
  
  
Line 7: Line 8:
 Ibland används kalendrar på webbtjänsten [[http://​www.google.com/​calendar/​|Google]] för att dela information mellan flera. Det kan vara praktiskt om till exempel externa behöver komma åt en kalender. Ibland används kalendrar på webbtjänsten [[http://​www.google.com/​calendar/​|Google]] för att dela information mellan flera. Det kan vara praktiskt om till exempel externa behöver komma åt en kalender.
  
-Det går att länka in och visa och komma åt en Google-kalender, ​och även andra Internetkalendrar av typen "​iCal"​, i Outlook. För att göra detta, följ stegen nedan.+Är det dock bara personal med datorkonto på kansliet, är det dock ofta ett bättre alternativ att använda en delad Outlook-kalender i stället för en delad Internetkalender. Kontakta [[LTH Support]] för hjälp med att skapa en delad Outlook-kalender. 
 + 
 +Behöver du dock dela kalendern med externa, är dock en delad Internetkalender att föredra. 
 + 
 +Det kan vara bra att veta att när väl den delade Internetkalendern skapats, ​går det sedan att länka in och visa och komma åt den i Outlook. Det fungerar både med Google-kalendrar ​och andra Internetkalendrar av typen "​iCal"​. För att göra detta, följ stegen nedan.
  
  
outlook-internetkalender.1283425349.txt.gz · Last modified: 2010-09-02 13:02 by cr