User Tools

Site Tools


outlook-distributionslista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

outlook-distributionslista [2007-10-16 20:49]
cr skapad
outlook-distributionslista [2018-05-18 14:26] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 Om man ofta skickar e-post till en grupp med mottagare, kan det vara praktiskt att ordna in dem i en //​distributionslista//​. Genom att skapa en distributionslista och ge den ett namn blir det i fortsättningen betydligt enklare att skicka e-post till samma uppsättning mottagare. Om man ofta skickar e-post till en grupp med mottagare, kan det vara praktiskt att ordna in dem i en //​distributionslista//​. Genom att skapa en distributionslista och ge den ett namn blir det i fortsättningen betydligt enklare att skicka e-post till samma uppsättning mottagare.
  
-**OBS!** Tänk efter om hela din avdelning eller arbetsgrupp skulle ha nytta av listan. I så fall är det troligtvis en bättre lösning på längre sikt att det ordnas en gemensam adresslista,​ som hela avdelningen kan använda, och som bara behöver hållas aktuell på ett enda ställe. Kontakta [[Helpdesk]] om du vill ha hjälp med att ordna en gemensam adresslista.+**OBS!** Tänk efter om hela din avdelning eller arbetsgrupp skulle ha nytta av listan. I så fall är det troligtvis en bättre lösning på längre sikt att det ordnas en gemensam adresslista,​ som hela avdelningen kan använda, och som bara behöver hållas aktuell på ett enda ställe. Kontakta [[LTH Support]] om du vill ha hjälp med att ordna en gemensam adresslista.
  
 ===== Gör så här ===== ===== Gör så här =====
outlook-distributionslista.txt · Last modified: 2018-05-18 14:26 by cr