User Tools

Site Tools


outlook-distributionslista

Hur skapar jag en egen, personlig distributionslista i Outlook?

Bakgrund

Om man ofta skickar e-post till en grupp med mottagare, kan det vara praktiskt att ordna in dem i en distributionslista. Genom att skapa en distributionslista och ge den ett namn blir det i fortsättningen betydligt enklare att skicka e-post till samma uppsättning mottagare.

OBS! Tänk efter om hela din avdelning eller arbetsgrupp skulle ha nytta av listan. I så fall är det troligtvis en bättre lösning på längre sikt att det ordnas en gemensam adresslista, som hela avdelningen kan använda, och som bara behöver hållas aktuell på ett enda ställe. Kontakta LTH Support om du vill ha hjälp med att ordna en gemensam adresslista.

Gör så här

För att kunna använda en personlig distributionslista måste du först ha ordnat så att Outlook letar bland dina kontakter när du väljer mottagare. Läs mer om detta här. Denna inställning behöver du bara göra en enda gång.

För att sedan skapa en personlig distributionslista, gör så här:

  1. Välj “Arkiv” → “Nytt” → “Distributionslista”. Fönstret som dyker upp ser ut som i bilden nedan.
  2. Fyll i det namn på listan som du önskar i fältet “Namn:”.
  3. Nästa steg är att lägga till mottagare i listan. Du kan välja att lägga till mottagare som redan finns i den globala adresslistan eller bland dina kontakter genom att klicka på knappen “Markera medlemmar…”. Alternativt kan du lägga till helt nya e-postadresser genom att klicka på knappen “Lägg till ny…”.
  4. Tryck på knappen “Spara och stäng” när du är klar.
  5. Testa att det går att välja distributionslistan som mottagare när du skriver ett nytt brev. Välj att skapa ett nytt e-postmeddelande och ange namnet du gav distributionslistan i fältet “Till:”. Om allt fungerar som det ska ska Outlook känna igen namnet på distributionslistan och acceptera det som en mottagare.

Vill du senare redigera listan, gå till dina kontakter (“Gå till” → “Kontakter”) och dubbelklicka på distributionslistan.

outlook-distributionslista.txt · Last modified: 2018-05-18 14:26 by cr