User Tools

Site Tools


outlook-dela-kalender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
outlook-dela-kalender [2008-04-30 17:10]
cr
outlook-dela-kalender [2018-06-29 08:47]
cr
Line 21: Line 21:
  
 ==== Dela din kalender ==== ==== Dela din kalender ====
 +
 +Se Microsofts egna instruktioner:​
 +  * https://​support.office.com/​sv-se/​article/​dela-en-outlook-kalender-med-andra-353ed2c1-3ec5-449d-8c73-6931a0adab88
 +
 +Instruktionerna nedan är för äldre versioner av Outlook.
 +
 +=== Äldre instruktioner ===
  
   - Öppna menyalternativet "Gå till" -> "​Kalender"​. {{outlook-dela-kalender-0.png}}   - Öppna menyalternativet "Gå till" -> "​Kalender"​. {{outlook-dela-kalender-0.png}}
Line 36: Line 43:
      - Ändra inga andra alternativ. Däremot går det bra att upprepa förfarandet ovan om du vill lägga till fler grupper eller fler enstaka användare som ska kunna läsa din kalender. När du är nöjd, klicka ​ på knappen "​OK"​. {{outlook-dela-kalender-9.png}}      - Ändra inga andra alternativ. Däremot går det bra att upprepa förfarandet ovan om du vill lägga till fler grupper eller fler enstaka användare som ska kunna läsa din kalender. När du är nöjd, klicka ​ på knappen "​OK"​. {{outlook-dela-kalender-9.png}}
   * Om du vill låta andra **lägga till poster i din kalender**, gör som ovan, men ge den eller de som ska kunna lägga till behörighetsnivån "​Författare"​ istället för "​Granskare"​.   * Om du vill låta andra **lägga till poster i din kalender**, gör som ovan, men ge den eller de som ska kunna lägga till behörighetsnivån "​Författare"​ istället för "​Granskare"​.
 +
  
  
Line 42: Line 50:
   - Öppna menyalternativet "Gå till" -> "​Kalender"​. {{outlook-dela-kalender-0.png}}   - Öppna menyalternativet "Gå till" -> "​Kalender"​. {{outlook-dela-kalender-0.png}}
   - Klicka på länken "​Öppna en delad kalender...",​ som i bilden nedan. {{outlook-dela-kalender-10.png}}   - Klicka på länken "​Öppna en delad kalender...",​ som i bilden nedan. {{outlook-dela-kalender-10.png}}
 +  - Fönstret "​Öppna en delad kalender"​ visas nu, som i bilden nedan. Klicka på knappen "​Namn..."​. {{outlook-dela-kalender-11.png}}
 +  - Välj den person i listan vars delade kalender du vill öppna, och dubbelklicka på personens namn.
 +  - Klicka sedan på "​OK"​. {{outlook-dela-kalender-12.png}}
 +  - Personens kalender dyker nu upp i listan "Andra kalendrar"​. Genom att kryssa för respektive avmarkera kryssrutorna kan du nu välja vilka kalendrar du vill ha uppe samtidigt. Du kan också upprepa förfarandet ovan för att lägga till fler personers delade kalendrar. {{outlook-dela-kalender-13.png}}
  
  
 +==== Skapa och visa gruppscheman ====
 +
 +Med funktionen "​Gruppscheman"​ går det att definiera en grupp av personer, vars delade kalendrar man vill hämta uppgifter från och göra ett överskådligt tidsschema av.
 +
 +  - Öppna menyalternativet "Gå till" -> "​Kalender"​. {{outlook-dela-kalender-0.png}}
 +  - Öppna menyalternativet "​Åtgärder"​ -> "Visa gruppscheman..."​. {{outlook-dela-kalender-14.png}}
 +  - Fönstret "​Gruppscheman"​ visas. Klicka på knappen "​Ny..."​. {{outlook-dela-kalender-15.png}}
 +  - Fönstret "Skapa nytt gruppschema"​ visas. Ange ett beskrivande namn på det gruppschema du vill skapa. I detta exempel väljer jag namnet "​Studievägledare"​. Tryck sedan på "​OK"​. {{outlook-dela-kalender-16.png}}
 +  - Schemafönstret visas. Nästa steg är att ange vilka personer vars kalendrar ska ingå i schemat. Enklast är att lägga till en hel grupp på en gång, istället för att lägga till enstaka personer en i taget. Klicka därför på knappen "Lägg till andra" och välj alternativet "Lägg till från adressbok...",​ som i bilden nedan. {{outlook-dela-kalender-17.png}}
 +  - Dubbelklicka på den grupp du vill lägga till, och klicka sedan på "​OK"​.
 +  - Gruppen har nu hamnat i tidsschemat. Klicka på plustecknet bredvid gruppens namn, så expanderas listan och du kan se ett schema med information från gruppmedlemmarnas delade kalendrar. Observera dock att information endast kan visas från de gruppmedlemmar som själva valt att dela sin kalender. {{outlook-dela-kalender-18.png}}
 +  - Klicka på knappen "Spara och stäng"​ när du är nöjd. Du kan nu när som helst återvända till detta sparade schema och få uppdaterad information genom att välja menyalternativet "​Åtgärder"​ -> "Visa gruppscheman..."​ i kalendervyn.
outlook-dela-kalender.txt · Last modified: 2019-01-07 13:59 by cr