User Tools

Site Tools


outlook-dela-kalender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
outlook-dela-kalender [2008-04-30 16:49]
cr
outlook-dela-kalender [2019-01-07 13:59]
cr
Line 11: Line 11:
  
 {{outlook-dela-kalender-1.png}} {{outlook-dela-kalender-1.png}}
- 
- 
- 
- 
  
  
 ===== Gör så här ===== ===== Gör så här =====
  
-Gör så här för att dela din kalender. +==== Dela din kalender ​====
- +
-  -  +
-    - Om du har vyn "​Mapplista"​ med alla mappar och kalendrar öppet i ett träd, som bilden nedan visar, högerklicka på din egen kalender och välj sedan alternativet "​Delning"​. {{outlook-dela-kalender-2.png}} +
-    - Alternativt,​ om du har kalendervyn öppen, klicka på länken "Dela min kalender...",​ som i bilden nedan. {{outlook-dela-kalender-3.png}} +
-  - Fliken "​Behörighet"​ i fönstret "​Egenskaper för Kalender"​ visas nu, enligt bilden nedan. {{outlook-dela-kalender-4.png}} +
-  * Om du vill **låta alla andra se, men inte ändra, innehållet i din kalender**, gör följande:​ +
-     - Markera "​Standard"​ i listan över namn, och ändra sedan värdet i fältet "​Behörighetsnivå:"​ från "​Ingen"​ till "​Granskare"​. {{outlook-dela-kalender-5.png}} +
-     - Ändra inga andra alternativ, utan klicka sedan på knappen "​OK"​. {{outlook-dela-kalender-6.png}} +
-  * Om du istället vill **låta alla i en viss grupp eller vissa enstaka användare se, men inte ändra, innehållet i din kalender**, gör följande:​ +
-     - Klicka på knappen "Lägg till..."​. {{outlook-dela-kalender-7.png}} +
-     - Välj den grupp eller den enstaka användare du vill välja i listan över namn och grupper, och dubbelklicka på denna post. I detta exempel använder jag gruppen "​Studievägledare",​ i syftet att låta alla studievägledare se kalendern. +
-     - Klicka sedan på knappen OK för att stänga urvalsfönstret. +
-     - Markera posten i listan över namn, och ändra sedan värdet i fältet "​Behörighetsnivå:"​ från "​Ingen"​ till "​Granskare"​. {{outlook-dela-kalender-8.png}} +
-     - Ändra inga andra alternativ. Däremot går det bra att upprepa förfarandet ovan om du vill lägga till fler grupper eller fler enstaka användare som ska kunna läsa din kalender. När du är nöjd, klicka ​ på knappen "​OK"​. {{outlook-dela-kalender-9.png}} +
-  * Om du vill låta andra **lägga till poster i din kalender**, gör som ovan, men ge den eller de som ska kunna lägga till behörighetsnivån "​Författare"​ istället för "​Granskare"​.+
  
 +Se Microsofts egna instruktioner:​
 +  * https://​support.office.com/​sv-se/​article/​dela-en-outlook-kalender-med-andra-353ed2c1-3ec5-449d-8c73-6931a0adab88
  
  
outlook-dela-kalender.txt · Last modified: 2019-01-07 13:59 by cr