User Tools

Site Tools


outlook-atkomst-till-annans-personliga-brevlada

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
outlook-atkomst-till-annans-personliga-brevlada [2011-01-03 16:24]
cr
outlook-atkomst-till-annans-personliga-brevlada [2015-07-03 23:40] (current)
perf
Line 9: Line 9:
 ===== Gör så här ===== ===== Gör så här =====
  
- +Ansvarig chef kontaktar LU:s [[servicedesk]].
-Har du ett sådant behov, **kontakta ​[[Helpdesk]]**. Åtkomst till personliga brevlådor är normalt inte öppet för andra än den användare som brevlådan tillhör, men har du ett särskilt behov av att komma åt din kollegas e-postbrevlåda kan vi ordna detta. +
- +
-Efter det att du fått tillåtelse av [[Helpdesk]],​ gör du så här för att öppna din kollegas brevlåda i Outlook: +
- +
-  - Starta Outlook. +
-  - Välj menyn "​Verktyg"​ och menyalternativet "​Kontoinställningar..."​. +
-  - Markera alternativet "​Microsoft Exchange Server"​ och klicka därefter på knappen "​Ändra..."​. +
-  - Klicka på knappen "Fler inställningar..."​. +
-  - Klicka på fliken "​Avancerat"​. +
-  - Under rubriken "​Postlådor",​ klicka på knappen "Lägg till..."​. +
-  - Skriv namnet på den kollega vars brevlåda du vill komma åt, och klicka därefter på "​OK"​. +
-  - Klicka på "​OK"​. +
-  - Klicka på knappen "​Nästa >"​. +
-  - Klicka på knappen "​Slutför"​. +
-  - Klicka på knappen "​Stäng"​. +
-  - Kollegans brevlåda visas nu nedanför din egen brevlåda i Outlooks e-postvy. Klicka på plustecknet för att expandera innehållet. +
- +
  
 ===== Viktigt ===== ===== Viktigt =====
outlook-atkomst-till-annans-personliga-brevlada.txt · Last modified: 2015-07-03 23:40 by perf