User Tools

Site Tools


outlook-atkomst-till-annans-personliga-brevlada

Min kollega är sjuk eller har slutat. Hur kommer jag åt dennes personliga e-postbrevlåda?

Bakgrund

Om en kollega exempelvis är sjuk en längre tid, föräldraledig, tjänstledig eller har slutat, kan det i vissa fall finnas behov att komma åt kollegans personliga e-postbrevlåda i Outlook, för att komma åt de brev som inkommit till denna.

Gör så här

Ansvarig chef kontaktar LU:s servicedesk.

Viktigt

Har du fått behörighet att komma åt en kollegas personliga brevlåda, så använd denna behörighet ansvarsfullt och med försiktighet.

outlook-atkomst-till-annans-personliga-brevlada.txt · Last modified: 2015-07-03 23:40 by perf