User Tools

Site Tools


Command disabled: media
outlook-adresslista

Jag vill använda en gemensam adresslista för att göra ett utskick. Hur löser jag det?

Bakgrund

Det finns några praktiska adresslistor, t.ex. för LTH:s prefekter, som underhålls gemensamt, och som är lämpliga att använda om man behöver göra utskick.

Adresslistorna som finns hittar man under “Alla gemensamma mappar” → “Adresslistor”. Innan man kan använda någon av dem för utskick måste man dock aktivera en speciell inställning i Outlook, som beskrivs nedan.

Att tänka på

Ska du göra ett utskick, planera detta noga i förväg, och undvik att göra utskick i onödan.

Gör så här

Innan en adresslista kan användas för utskick, måste man aktivera att adresslistan visas som en e-postadressbok enligt följande:

  1. Leta fram adresslistan som ska användas. Du hittar dem i Outlook under “Alla gemensamma mappar” → “Adresslistor”.
  2. Högerklicka på den aktuella adresslistan och välj “Egenskaper”.
  3. Klicka på fliken “Outlook-adressbok”.
  4. Kryssa för inställningen “Visa denna mapp som en e-postadressbok”. Kryssa för inställningen "Visa denna mapp som en e-postadressbok".
  5. Klicka på knappen “OK”.

Du ska nu kunna denna adresslista för att skicka brev. För att skicka ett brev med hjälp av adresslistan gör man följande (i exemplet antar vi att det är adresslistan “LTHs prefekter” som ska användas, men det fungerar på motsvarande sätt för de andra adresslistorna):

  1. Skapa ett nytt brev genom att välja “Nytt” → “E-postmeddelande” i Outlook.
  2. Klicka på knappen “Till…”.
  3. Fönstret “Välj namn” visas. I rullgardinsmenyn “Visa namn ur:” uppe till höger väljer du alternativet “LTHs prefekter”. I rullgardinsmenyn "Visa namn ur:" uppe till höger väljer du alternativet "LTHs prefekter".
  4. Du kan nu välja enskilda medlemmar i adresslistan som mottagare genom att dubbelklicka på respektive post i listan. Vill du göra ett utskick till alla prefekter kan du istället dubbelklicka på det fetmarkerade alternativet “- Prefekter” överst i listan.
  5. Klicka på “OK” när du har valt färdigt mottagare.
outlook-adresslista.txt · Last modified: 2016-01-29 17:41 by cr