User Tools

Site Tools


outlook-adresslista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
outlook-adresslista [2007-06-08 15:15]
cr
outlook-adresslista [2016-01-29 17:41] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Det finns några praktiska adresslistor,​ t.ex. för LTH:s prefekter, som underhålls gemensamt, och som är lämpliga att använda om man behöver göra utskick.+Det finns några praktiska ​[[listor|adresslistor]], t.ex. för LTH:s prefekter, som underhålls gemensamt, och som är lämpliga att använda om man behöver göra utskick.
  
 Adresslistorna som finns hittar man under "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Adresslistor"​. Innan man kan använda någon av dem för utskick måste man dock aktivera en speciell inställning i Outlook, som beskrivs nedan. Adresslistorna som finns hittar man under "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Adresslistor"​. Innan man kan använda någon av dem för utskick måste man dock aktivera en speciell inställning i Outlook, som beskrivs nedan.
outlook-adresslista.txt · Last modified: 2016-01-29 17:41 by cr