User Tools

Site Tools


outlook-adresslista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
outlook-adresslista [2007-04-04 13:41]
cr skapad
outlook-adresslista [2016-01-29 17:41] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Det finns några praktiska adresslistor,​ t.ex. för LTH:s prefekter, som underhålls gemensamt, och som är lämpliga att använda om man behöver göra utskick.+Det finns några praktiska ​[[listor|adresslistor]], t.ex. för LTH:s prefekter, som underhålls gemensamt, och som är lämpliga att använda om man behöver göra utskick.
  
 Adresslistorna som finns hittar man under "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Adresslistor"​. Innan man kan använda någon av dem för utskick måste man dock aktivera en speciell inställning i Outlook, som beskrivs nedan. Adresslistorna som finns hittar man under "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Adresslistor"​. Innan man kan använda någon av dem för utskick måste man dock aktivera en speciell inställning i Outlook, som beskrivs nedan.
Line 10: Line 10:
  
 Ska du göra ett utskick, planera detta noga i förväg, och undvik att göra utskick i onödan. Ska du göra ett utskick, planera detta noga i förväg, och undvik att göra utskick i onödan.
 +
  
  
Line 20: Line 21:
   - Högerklicka på den aktuella adresslistan och välj "​Egenskaper"​.   - Högerklicka på den aktuella adresslistan och välj "​Egenskaper"​.
   - Klicka på fliken "​Outlook-adressbok"​.   - Klicka på fliken "​Outlook-adressbok"​.
-  - Kryssa för inställningen "Visa denna mapp som en e-postadressbok"​. ​Se den översta bilden nedan.+  - Kryssa för inställningen "Visa denna mapp som en e-postadressbok"​. ​{{outlook-adresslista-1.png|Kryssa för inställningen "Visa denna mapp som en e-postadressbok"​.}}
   - Klicka på knappen "​OK"​.   - Klicka på knappen "​OK"​.
  
Line 27: Line 28:
   - Skapa ett nytt brev genom att välja "​Nytt"​ -> "​E-postmeddelande"​ i Outlook.   - Skapa ett nytt brev genom att välja "​Nytt"​ -> "​E-postmeddelande"​ i Outlook.
   - Klicka på knappen "​Till..."​.   - Klicka på knappen "​Till..."​.
-  - Fönstret "Välj namn" visas. I rullgardinsmenyn "Visa namn ur:" uppe till höger väljer du alternativet "LTHs prefekter"​. ​Se den andra bilden nedan.+  - Fönstret "Välj namn" visas. I rullgardinsmenyn "Visa namn ur:" uppe till höger väljer du alternativet "LTHs prefekter"​. ​{{outlook-adresslista-2.png|I rullgardinsmenyn "Visa namn ur:" uppe till höger väljer du alternativet "LTHs prefekter"​.}}
   - Du kan nu välja enskilda medlemmar i adresslistan som mottagare genom att dubbelklicka på respektive post i listan. Vill du göra ett utskick till **alla** prefekter kan du istället dubbelklicka på det fetmarkerade alternativet "- Prefekter"​ överst i listan.   - Du kan nu välja enskilda medlemmar i adresslistan som mottagare genom att dubbelklicka på respektive post i listan. Vill du göra ett utskick till **alla** prefekter kan du istället dubbelklicka på det fetmarkerade alternativet "- Prefekter"​ överst i listan.
-  - Klicka på "​OK"​ när du har valt mottagare.+  - Klicka på "​OK"​ när du har valt färdigt ​mottagare. 
  
  
-{{outlook-adresslista-1.png|Kryssa för inställningen "Visa denna mapp som en e-postadressbok"​.}} 
-{{outlook-adresslista-2.png|I rullgardinsmenyn "Visa namn ur:" uppe till höger väljer du alternativet "LTHs prefekter"​.}} 
outlook-adresslista.1175686875.txt.gz · Last modified: 2007-04-04 13:41 by cr