User Tools

Site Tools


outlook-adressbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
outlook-adressbok [2007-06-08 15:14]
cr
outlook-adressbok [2007-10-16 20:22] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Jag vill att Outlook även ska leta bland mina kontakter, och inte bara i adressboken,​ när jag väljer mottagare. Hur löser jag det? ====== ====== Jag vill att Outlook även ska leta bland mina kontakter, och inte bara i adressboken,​ när jag väljer mottagare. Hur löser jag det? ======
  
-Ofta kan det vara praktiskt om Outlook även letar bland ens egna kontakter (i mappen "​Kontakter"​) istället för bara i den gemensamma adressboken/​katalogen när man väljer mottagare av e-post. Detta kan man lösa själv. Gör så här:+Ofta kan det vara praktiskt om Outlook även letar bland ens egna kontakter ​och distributionslistor ​(i mappen "​Kontakter"​) istället för bara i den gemensamma adressboken/​katalogen när man väljer mottagare av e-post. Detta kan man lösa själv. Gör så här:
  
   - Öppna menyn "​Verktyg"​ i Outlook, och välj alternativet "​E-postkonton..."​.   - Öppna menyn "​Verktyg"​ i Outlook, och välj alternativet "​E-postkonton..."​.
outlook-adressbok.txt · Last modified: 2007-10-16 20:22 by cr