User Tools

Site Tools


onedrive

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive är en nätbaserad molnlagringstjänst för dokument. OneDrive ingår i Office 365 och kan användas som lagringsyta för dokument i många av programmen i Office.

OneDrive uppfyller kraven som ställs i personuppgiftslagen när det gäller lagring av personuppgifter. OneDrive är ett alternativ till Box som också uppfyller dessa krav.

Observera att den konkurrerande tjänsten Dropbox inte uppfyller lagkraven enligt personuppgiftslagen. Du får därför inte använda Dropbox till att lagra eller sprida dokument eller filer som innehåller personuppgifter. Samma sak gäller Google Drive, iCloud och andra konkurrerande molntjänster.

Observera vidare att även denna tjänst, precis som många andra liknande onlinetjänster (molntjänster), bygger på en tjänst hos en extern leverantör, där filerna lagras utanför universitetet hos den externa leverantören. Enligt universitetets riktlinjer för informationssäkerhet, får inte informationen som har skyddsvärde för universitetet, medarbetare eller annan lagras utanför universitetet. Detta betyder att för dokument som har skyddsvärde får inte ens denna tjänst användas. Se skyddsvärd information.

När bör jag använda denna tjänst?

 • Du kan använda denna tjänst om du i ditt arbete har behov av en webbaserad onlinetjänst för att lagra och sprida dokument och filer. Använd aldrig Dropbox, Google Drive eller iCloud eller någon annan onlinetjänst om det finns risk att dokumenten kan innehålla personuppgifter. För offentliga saker, dvs allt som lika gärna skulle kunnat ligga publikt på webben, har det ingen betydelse, men för allt som kan innehålla personuppgifter är det endast tjänster som uppfyller krav i den svenska personuppgiftslagen som är tillåtna att använda.

När bör jag inte använda denna tjänst?

 • Du bör inte använda en sådan här tjänst om du inte har behov av funktionaliteten i en sådan här tjänst. Handlar det exempelvis om offentligt material som är avsett för läsning, så bör det istället ligga på webben.
 • Använd inte en sådan här tjänst för långtidslagring av dokument. Filer och dokument som du lägger på denna tjänst ägs av dig, både nu och framöver, och ligger på en extern server hos en tredje part. Detta kan ställa till problem om en kollega i framtiden skulle behöva ta över dina dokument. Diariet/DFS eller en lokal filserver på ditt kansli eller din institution är bättre alternativ för långtidslagring.
 • Du får inte använda denna tjänst, eller någon som helst annan tjänst där dokumenten lagras utanför universitetet, om dokumenten har skyddsvärd information enligt universitetets riktlinjer för informationssäkerhet, InfoSäk A. I dessa fall får dokumenten endast lagras på servrar som ägs och finns inom universitet. Skyddsvärd information kan innefatta både sådant som omfattas av sekretess eller annan information där någon individ, universitet eller en tredje part skulle kunna lida skada om informationen läckte ut.

Inloggning

För att logga in, gå till följande webbsida:

https://portal.office.com

 1. I fältet “Användarnamn”, fyll i ditt Lucat-användarnamn följt av @lu.se, dvs:
  lucatid@lu.se

  där du byter ut lucatid mot ditt eget Lucat-användarnamn. Är ditt Lucat-användarnamn kans-sge ska du alltså fylla i följande i fältet “Användarnamn”:

  kans-sge@lu.se

  Observera att detta inte är en e-postadress, även om det ser ut som en sådan, utan det råkar bara vara hur användaridentiteterna ser ut i detta system. Dessa användaridentiteter ska alltid sluta med @lu.se för alla anställda vid Lunds universitet, alltså även för LTH-anställda.

 2. Du dirigeras om till en inloggningssida för Lunds universitet.
  1. I fältet “Lösenord:” fyller du i ditt Lucat-lösenord.
  2. Tryck “Logga in”.

Dokumentation

Support

Se först och främst Dokumentation ovan. Behöver du mer hjälp, kontakta ServiceDesk.

onedrive.txt · Last modified: 2015-05-20 11:55 by cr