User Tools

Site Tools


ojh470

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ojh470 [2008-05-30 18:15] (current)
cr skapad
Line 1: Line 1:
 +====== HP OfficeJet H470 ======
 +
 +{{ojh470.jpg}}
 +
 +Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för portabla bläckstråleskrivare av typen HP OfficeJet H470wbt.
 +
 +
 +
 +===== Dokumentation =====
 +
 +  * {{ojh470-user-guide.pdf|Användarhandbok}}
  
ojh470.txt · Last modified: 2008-05-30 18:15 by cr