User Tools

Site Tools


office_365

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
office_365 [2015-05-20 11:56]
cr [Microsoft Office 365]
office_365 [2017-03-28 09:21] (current)
cr
Line 10: Line 10:
   * [[OneDrive|Microsoft OneDrive]] (dokumentlagring)   * [[OneDrive|Microsoft OneDrive]] (dokumentlagring)
   * [[Skype|Microsoft Skype for Business]] (tidigare //Lync//)   * [[Skype|Microsoft Skype for Business]] (tidigare //Lync//)
 +  * [[Teams]] (grupparbetsverktyg)
 +  * [[Yammer]] (socialt nätverk på jobbet, nätverkande med kollegor på LU)
  
 Office 365 och dess dokumentlagringstjänst [[OneDrive]] uppfyller kraven som ställs i personuppgiftslagen när det gäller lagring av [[personuppgifter]]. Dessa tjänster är därmed ett alternativ till [[Box]] som också uppfyller dessa krav. Office 365 och dess dokumentlagringstjänst [[OneDrive]] uppfyller kraven som ställs i personuppgiftslagen när det gäller lagring av [[personuppgifter]]. Dessa tjänster är därmed ett alternativ till [[Box]] som också uppfyller dessa krav.
office_365.txt · Last modified: 2017-03-28 09:21 by cr