User Tools

Site Tools


office_365

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
office_365 [2015-05-20 11:56]
cr [Microsoft Office 365]
office_365 [2017-03-28 09:21]
cr
Line 10: Line 10:
   * [[OneDrive|Microsoft OneDrive]] (dokumentlagring)   * [[OneDrive|Microsoft OneDrive]] (dokumentlagring)
   * [[Skype|Microsoft Skype for Business]] (tidigare //Lync//)   * [[Skype|Microsoft Skype for Business]] (tidigare //Lync//)
 +  * [[Teams]] (grupparbetsverktyg)
 +  * [[Yammer]] (socialt nätverk på jobbet, nätverkande med kollegor på LU)
  
 Office 365 och dess dokumentlagringstjänst [[OneDrive]] uppfyller kraven som ställs i personuppgiftslagen när det gäller lagring av [[personuppgifter]]. Dessa tjänster är därmed ett alternativ till [[Box]] som också uppfyller dessa krav. Office 365 och dess dokumentlagringstjänst [[OneDrive]] uppfyller kraven som ställs i personuppgiftslagen när det gäller lagring av [[personuppgifter]]. Dessa tjänster är därmed ett alternativ till [[Box]] som också uppfyller dessa krav.
office_365.txt · Last modified: 2019-08-21 13:40 by cr