User Tools

Site Tools


office-till-pdf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
office-till-pdf [2009-10-23 10:38]
cr
office-till-pdf [2014-03-26 10:42] (current)
cr [Kontrollera att ett dokument är PDF/A]
Line 28: Line 28:
 ==== Kontrollera att ett dokument är PDF/A ==== ==== Kontrollera att ett dokument är PDF/A ====
  
-{{  word-spara-som-pdf-4.png}} Om du vill kontrollera att ett PDF/​A-dokument är PDF/A, öppna det i Adobe Reader ​eller Adobe Acrobat. Om dokumentet är PDF/A visas en blå informationsruta med texten "​Dokumentet visas i PDF/​A-läge"​ och det finns även i kolumnen till vänster en PDF-ikon med ett informationstecken,​ som i bilden till höger. Klicka på informationsikonen. ​+{{  word-spara-som-pdf-4.png}} Om du vill kontrollera att ett PDF/​A-dokument är PDF/A, öppna det i [[Adobe Reader]], [[Adobe Acrobat]] eller [[PDF-XChange]]. Om dokumentet är PDF/A visas en blå informationsruta med texten "​Dokumentet visas i PDF/​A-läge"​ och det finns även i kolumnen till vänster en PDF-ikon med ett informationstecken,​ som i bilden till höger. Klicka på informationsikonen. ​
  
 {{  word-spara-som-pdf-5.png}} En informationsflik visas nu, med information som talar om ifall dokumentet uppfyller kraven för PDF/A. Se bilden till höger. {{  word-spara-som-pdf-5.png}} En informationsflik visas nu, med information som talar om ifall dokumentet uppfyller kraven för PDF/A. Se bilden till höger.
  
office-till-pdf.txt · Last modified: 2014-03-26 10:42 by cr