User Tools

Site Tools


office-till-pdf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
office-till-pdf [2009-10-14 13:46]
cr
office-till-pdf [2014-03-26 10:42] (current)
cr [Kontrollera att ett dokument är PDF/A]
Line 1: Line 1:
 ====== Spara Office-dokument i PDF-format ====== ====== Spara Office-dokument i PDF-format ======
  
-I Office 2007 finns det ett enkelt sätt att ifrån alla Office-programmen spara dokument i PDF-format. Det rekommenderas att spara dokument i PDF-format, om de ska distribueras och mottagaren bara behöver kunna öppna dokumentet och eventuellt skriva ut det, men inte behöver kunna redigera dokumentet.+[[office|Office 2007]] finns det ett enkelt sätt att ifrån alla Office-programmen spara dokument i PDF-format. Det rekommenderas att spara dokument i PDF-format, om de ska distribueras och mottagaren bara behöver kunna öppna dokumentet och eventuellt skriva ut det, men inte behöver kunna redigera dokumentet.
  
 Gör så här för att spara en kopia av ett dokument i PDF-format (bildexemplet nedan visar hur det ser ut i Word 2007): Gör så här för att spara en kopia av ett dokument i PDF-format (bildexemplet nedan visar hur det ser ut i Word 2007):
Line 10: Line 10:
   - Ange ett lämpligt filnamn. Alternativen "​Öppna fil efter publicering"​ kan du låta vara ikryssat om du vill granska PDF-dokumentet direkt, och alternativet "​Optimera för" kan behålla standardinställningen "​Standard (publicera online och skriv ut)". Klicka sedan på knappen "​Publicera"​. Klart! {{word-spara-som-pdf-2.png}}   - Ange ett lämpligt filnamn. Alternativen "​Öppna fil efter publicering"​ kan du låta vara ikryssat om du vill granska PDF-dokumentet direkt, och alternativet "​Optimera för" kan behålla standardinställningen "​Standard (publicera online och skriv ut)". Klicka sedan på knappen "​Publicera"​. Klart! {{word-spara-som-pdf-2.png}}
   - Om du valde "​Öppna fil efter publicering",​ öppnas nu automatiskt ett PDF-visningsprogram som visar det resulterande PDF-dokumentet.   - Om du valde "​Öppna fil efter publicering",​ öppnas nu automatiskt ett PDF-visningsprogram som visar det resulterande PDF-dokumentet.
 +
  
  
Line 25: Line 26:
  
  
-==== Verifiera ​att ett dokument är PDF/A ====+==== Kontrollera ​att ett dokument är PDF/A ====
  
-{{  word-spara-som-pdf-4.png}} Om du vill verifiera ​att ett PDF/​A-dokument är PDF/A, öppna det i Adobe Reader ​eller Adobe Acrobat. Om dokumentet är PDF/A visas en blå informationsruta med texten "​Dokumentet visas i PDF/​A-läge"​ och det finns även i kolumnen till vänster en PDF-ikon med ett informationstecken,​ som i bilden till höger. Klicka på informationsikonen. ​+{{  word-spara-som-pdf-4.png}} Om du vill kontrollera ​att ett PDF/​A-dokument är PDF/A, öppna det i [[Adobe Reader]], [[Adobe Acrobat]] eller [[PDF-XChange]]. Om dokumentet är PDF/A visas en blå informationsruta med texten "​Dokumentet visas i PDF/​A-läge"​ och det finns även i kolumnen till vänster en PDF-ikon med ett informationstecken,​ som i bilden till höger. Klicka på informationsikonen. ​
  
-{{  word-spara-som-pdf-5.png}} En informationsflik visas nu, som talar om ifall dokumentet uppfyller kraven för PDF/A. Se bilden till höger.+{{  word-spara-som-pdf-5.png}} En informationsflik visas nu, med information ​som talar om ifall dokumentet uppfyller kraven för PDF/A. Se bilden till höger.
  
office-till-pdf.1255520806.txt.gz · Last modified: 2009-10-14 13:46 by cr