User Tools

Site Tools


nyanstallning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nyanstallning [2016-09-12 11:16]
pelle
nyanstallning [2016-10-06 15:09] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== ​Utrustning för nyanställd ====== +====== ​IT på arbetsplatsen till nyanställd ======
-För **dator med kringutrustning**,​ kontakta support@lth.se. Datordriftgruppen har ett litet lager med stationära eller bärbara datorer och skärmar, så för en enskild nyanställning går det normalt snabbt att få igång en datorarbetsplats.+
  
-För **möblernycklar, telefon ​och eventuellt mobiltelefon**,​ kontakta support@lth.se.+Det enskilt viktigaste när en nyanställd ska börja är att personen läggs upp i [[Lucat]] innan dagen för anställningens början. Kontakta Lucat-ansvarig/​katalogansvarig på din avdelning för hjälp med detta. Utifrån informationen i Lucat skapas därefter automatiskt [[logga_in|datorkonto]][[e-postadresser]] ​och behörigheter till [[kort|LU-kortet]] och diverse andra system.
  
-Kom även ihåg att du eller den katalogansvarige på din avdelning måste lägga in den nyanställde ​i [[Lucat]]. Detta krävs bland annat för att [[kort|passerkort]] och [[logga_in|datorkonto]] ska kunna framställas.+<WRAP important>​Verifiera ​att uppgifterna ​i [[Lucat]] ​stämmer senast dagen innan anställningens början!</​WRAP>​
  
-Även följande information kan vara bra för oss att känna till i förväg:+ 
 +===== Datorutrustning ===== 
 + 
 +För **dator med kringutrustning**,​ kontakta <​support@lth.se>​ i god tid innan anställningens början. [[ddg|Datordriftgruppen]] har ett litet lager med stationära eller bärbara datorer och skärmar i standardutförande,​ så för en enskild nyanställning går det normalt snabbt att få igång en datorarbetsplats. Om det förekommer speciella behov kan dock inköp med leveranstider bli aktuellt, så var gärna ute i god tid. 
 + 
 + 
 +===== Telefon ===== 
 + 
 +För **telefon och eventuellt mobiltelefon**,​ kontakta <​support@lth.se>​ även i dessa fall. 
 + 
 + 
 +===== Möbler och nycklar ===== 
 + 
 +För **möbler och nycklar**, kontakta <​support@lth.se>​ även i dessa fall.  
 + 
 + 
 +===== Ytterligare information vi behöver känna till ===== 
 + 
 +Även följande information kan vara bra för oss att känna till i förväg, så inkludera gärna detta i mailen:
  
   * Namn på närmaste chef   * Namn på närmaste chef
Line 13: Line 30:
   * Särskilda behov av programvaror utöver vårt basutbud av [[programvara]]   * Särskilda behov av programvaror utöver vårt basutbud av [[programvara]]
   * Behov av ytterligare kringutrustning till datorn, eller ev. behov av tillgänglighetsanpassning   * Behov av ytterligare kringutrustning till datorn, eller ev. behov av tillgänglighetsanpassning
 +  * Om den nyanställde kommer från annan del av LU, om vederbörande skall behålla sin tidigare anknytning eller ta över en befintlig anknytning på LTH, eller få en helt ny
  
  
nyanstallning.txt · Last modified: 2016-10-06 15:09 by cr