User Tools

Site Tools


nyanstallning

IT på arbetsplatsen till nyanställd

Det enskilt viktigaste när en nyanställd ska börja är att personen läggs upp i Lucat innan dagen för anställningens början. Kontakta Lucat-ansvarig/katalogansvarig på din avdelning för hjälp med detta. Utifrån informationen i Lucat skapas därefter automatiskt datorkonto, e-postadresser och behörigheter till LU-kortet och diverse andra system.

Verifiera att uppgifterna i Lucat stämmer senast dagen innan anställningens början!

Datorutrustning

För dator med kringutrustning, kontakta support@lth.se i god tid innan anställningens början. Datordriftgruppen har ett litet lager med stationära eller bärbara datorer och skärmar i standardutförande, så för en enskild nyanställning går det normalt snabbt att få igång en datorarbetsplats. Om det förekommer speciella behov kan dock inköp med leveranstider bli aktuellt, så var gärna ute i god tid.

Telefon

För telefon och eventuellt mobiltelefon, kontakta support@lth.se även i dessa fall.

Möbler och nycklar

För möbler och nycklar, kontakta support@lth.se även i dessa fall.

Ytterligare information vi behöver känna till

Även följande information kan vara bra för oss att känna till i förväg, så inkludera gärna detta i mailen:

  • Namn på närmaste chef
  • Önskemål om datortyp (stationär dator eller bärbar dator)
  • Rumsnummer
  • Särskilda behov av programvaror utöver vårt basutbud av programvara
  • Behov av ytterligare kringutrustning till datorn, eller ev. behov av tillgänglighetsanpassning
  • Om den nyanställde kommer från annan del av LU, om vederbörande skall behålla sin tidigare anknytning eller ta över en befintlig anknytning på LTH, eller få en helt ny
nyanstallning.txt · Last modified: 2016-10-06 15:09 by cr