User Tools

Site Tools


nya

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nya [2015-06-29 10:20]
cr
nya [2015-08-24 13:37] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 NyA är ett administrativt system för antagning, som utvecklas centralt av [[http://​www.uhr.se/​|Universitets- och högskolerådet UHR]] (tidigare Verket för högskoleservice). NyA är ett administrativt system för antagning, som utvecklas centralt av [[http://​www.uhr.se/​|Universitets- och högskolerådet UHR]] (tidigare Verket för högskoleservice).
  
-Systemet består i sin enklaste form av en klient som är utvecklad i Java.+Systemet består i sin enklaste form av en klient som är utvecklad i [[Java]].
  
 Mer information om NyA: Mer information om NyA:
   * http://​medarbetarwebben.lu.se/​forska-och-utbilda/​stod-till-utbildning/​utbildningsadministration/​studieadministrativa-system-0   * http://​medarbetarwebben.lu.se/​forska-och-utbilda/​stod-till-utbildning/​utbildningsadministration/​studieadministrativa-system-0
   * http://​www.uhr.se/​   * http://​www.uhr.se/​
nya.txt · Last modified: 2015-08-24 13:37 by cr