User Tools

Site Tools


nya

NyA

NyA är ett administrativt system för antagning, som utvecklas centralt av Universitets- och högskolerådet UHR (tidigare Verket för högskoleservice).

Systemet består i sin enklaste form av en klient som är utvecklad i Java.

Mer information om NyA:

nya.txt · Last modified: 2015-08-24 13:37 by cr