User Tools

Site Tools


ny_programvara

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ny_programvara [2015-02-17 11:15]
cr
ny_programvara [2017-09-18 11:57] (current)
cr
Line 10: Line 10:
 ===== Programvara som ingår i vårt utbud sedan tidigare ===== ===== Programvara som ingår i vårt utbud sedan tidigare =====
  
-Om programmet redan används av någon annan på kansliet och därmed redan ingår i vårt utbud av [[programvara]],​ räcker det i allmänhet med att kontakta [[Helpdesk]] och besvara följande frågor:+Om programmet redan används av någon annan på kansliet och därmed redan ingår i vårt utbud av [[programvara]],​ räcker det i allmänhet med att kontakta [[LTH Support]] och besvara följande frågor:
  
   * Vad ska programmet användas till? (Kanske finns det någon annan programvara som är lämplig istället?)   * Vad ska programmet användas till? (Kanske finns det någon annan programvara som är lämplig istället?)
Line 26: Line 26:
   * En adress till programmets webbplats.   * En adress till programmets webbplats.
  
-Efter att vi på [[Helpdesk]] har fått tillgång till den informationen,​ behöver vi tid för att analysera andra aspekter av programmet, som till exempel:+Efter att vi på [[LTH Support]] har fått tillgång till den informationen,​ behöver vi tid för att analysera andra aspekter av programmet, som till exempel:
  
   * Vad kostar programmet? Vilka övriga licensvillkor gäller för programmet, och är de tillämpliga i vår miljö? (Vissa licenser är utformade med tanke på användning hemma snarare än i en företagsmiljö eller utbildningsmiljö)   * Vad kostar programmet? Vilka övriga licensvillkor gäller för programmet, och är de tillämpliga i vår miljö? (Vissa licenser är utformade med tanke på användning hemma snarare än i en företagsmiljö eller utbildningsmiljö)
Line 41: Line 41:
 Eftersom det är många olika aspekter av nya program som ska analyseras, räkna med att det normalt tar flera veckor att analysera, anpassa och paketera ett nytt program. Behöver du ett nytt program, är alltså **framförhållning** ett nyckelord i sammanhanget. Eftersom det är många olika aspekter av nya program som ska analyseras, räkna med att det normalt tar flera veckor att analysera, anpassa och paketera ett nytt program. Behöver du ett nytt program, är alltså **framförhållning** ett nyckelord i sammanhanget.
  
-Har du frågor om något av detta, kontakta [[Helpdesk]]. +Har du frågor om något av detta, kontakta [[LTH Support]]. 
  
  
ny_programvara.txt · Last modified: 2017-09-18 11:57 by cr