User Tools

Site Tools


ny_programvara

Jag behöver ha ny programvara installerad på min dator. Vad ska jag göra?

Vad du behöver göra om du vill ha ny programvara installerad på din dator varierar, beroende på om datorprogrammet redan ingår i vårt utbud av programvara eller inte.

Se avsnittet programvara för information om vad som redan finns i vårt basutbud av programvara.

Programvara som ingår i vårt utbud sedan tidigare

Om programmet redan används av någon annan på kansliet och därmed redan ingår i vårt utbud av programvara, räcker det i allmänhet med att kontakta LTH Support och besvara följande frågor:

 • Vad ska programmet användas till? (Kanske finns det någon annan programvara som är lämplig istället?)
 • Är det fler personer som kan tänkas behöva programmet? (Om fler personer i din arbetsgrupp eller avdelning behöver tillgång till programmet, är vi intresserade av att få veta det i ett så tidigt skede som möjligt.)
 • Behöver du någon särskild version av programmet? (Behöver du någon särskild version av programmet behöver vi veta det i god tid. Annars utgår vi från att valet av version inte spelar någon roll. Skulle det behövas en särskild version, och denna version inte ingår i vårt utbud sedan tidigare, se även nedanstående avsnitt.)

Programvara som inte redan ingår i vårt utbud

Om programmet inte redan ingår i vårt utbud av programvara, dvs inte redan används av någon annan på kansliet, är det fler aspekter som måste tas hänsyn till. Förutom svaret på frågorna som nämndes ovan, behöver vi även få reda på:

 • En adress till programmets webbplats.

Efter att vi på LTH Support har fått tillgång till den informationen, behöver vi tid för att analysera andra aspekter av programmet, som till exempel:

 • Vad kostar programmet? Vilka övriga licensvillkor gäller för programmet, och är de tillämpliga i vår miljö? (Vissa licenser är utformade med tanke på användning hemma snarare än i en företagsmiljö eller utbildningsmiljö)
 • Hur pass enkelt är programmet att paketera och skicka ut per automatik? (Vi vill snabbt kunna återställa en dator om ominstallation behövs på grund av t.ex. hårdvaruproblem, därför är det ett krav att programmet kan paketeras på ett sådant sätt att det kan installeras automatiskt efter en ominstallation)
 • Kräver data som lagras i programmet särskilda backuprutiner eller övriga hänsyn vid säkerhetskopiering?
 • Kräver programmet särskilda säkerhetsinställningar?
 • Kräver programmet andra standardinställningar eller anpassningar för att fungera på ett bra sätt i vår miljö?
 • Hur väl fungerar programmet tillsammans med andra datorprogram i vår miljö? (Vissa typer av program kan fungera dåligt och orsaka problem när de är installerade parallellt med annan programvara)
 • Hur stort kan supportbehovet bedömas vara?
 • Har vi möjlighet att på ett tillfredsställande sätt testa programmet i förväg? (Kräver programmet särskilda inloggningsuppgifter eller några andra förutsättningar för att över huvud taget kunna testköras?)

Beroende på olika aspekter av allt detta ovan, kan det krävas att mer eller mindre omfattande arbetstid läggs ned på att lösa problemen, så att datorprogrammet fungerar i vår miljö. Därmed inte sagt att program som krävs för att utföra arbetsuppgifterna inte kan installeras utav oss; tvärtom: behöver man adekvata arbetsredskap ska man ju ha tillgång till dem. Men att undersöka huruvida ett visst program är lämpligt eller inte är en process där vi får väga in flera faktorer, och processen med att “dressera” ett givet program så att det passar i vår miljö kan ta omfattande arbetstid i anspråk. I sådana fall kan kanske slutsatsen bli att kanske ett helt annat program är bättre lämpat att fylla behoven.

Eftersom det är många olika aspekter av nya program som ska analyseras, räkna med att det normalt tar flera veckor att analysera, anpassa och paketera ett nytt program. Behöver du ett nytt program, är alltså framförhållning ett nyckelord i sammanhanget.

Har du frågor om något av detta, kontakta LTH Support.

Programvara som behövs privat

Din arbetsdator, arbetstelefon och eventuell arbetsplatta ägs av arbetsgivaren. Har du behov av programvara för privat bruk, överväg att skaffa en dator privat. I vart fall krävs tillstånd för programinstallationer på arbetsdatorn.

Se även http://www.idg.se/2.1085/1.609034/riksaklagaren--det-ar-kriminellt-att-installera-program-utan-tillstand-fran-jobbet

ny_programvara.txt · Last modified: 2017-09-18 11:57 by cr