User Tools

Site Tools


nk2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nk2 [2007-08-22 14:39]
cr
nk2 [2007-10-16 18:26] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== Outlook fyller inte längre automatiskt i några e-postadresser när jag skriver in början på dem i adressfältet. Hur löser jag det? ====== +Se rubriken ​[[outlook-nk2]].
- +
-Detta problem beror på att Outlooks cacheminne för lagring av vanligt förekommande e-postadresser,​ och som används i funktionen komplettera automatiskt,​ har blivit korrupt. +
- +
-För att lösa detta problem är en återställning av denna fil från backup nödvändig. Detta är inte något som man kan lösa själv, utan kontakta ​[[Helpdesk]] för hjälp med detta. Vi kommer att behöva be dig helt stänga Outlook under tiden som filen återställs från backup. +
- +
-När filen återställts från backup, kommer vi att kontakta dig igen, och då ska det gå att starta Outlook igen som vanligt. +
- +
- +
-===== Mer information ===== +
- +
-Detta är ett känt problem med Outlook, och för den intresserade finns mer information i Microsofts KnowledgeBase-artikel med nummer [[http://​support.microsoft.com/​kb/​287623|287623]].+
nk2.txt · Last modified: 2007-10-16 18:26 by cr