User Tools

Site Tools


natverket_kansli

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
natverket_kansli [2016-03-10 12:11]
cr
natverket_kansli [2018-05-18 14:25] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 I avsnittet [[konferensrum]] hittar du en tabell över de konferensrum som finns, och huruvida det finns kanslinät i dem. I avsnittet [[konferensrum]] hittar du en tabell över de konferensrum som finns, och huruvida det finns kanslinät i dem.
  
-Om det inte finns kanslinät i lokalen är du hänvisad till [[Eduroam]] i de fall det finns tillgängligt. Kontakta [[Helpdesk]] om du är osäker.+Om det inte finns kanslinät i lokalen är du hänvisad till [[Eduroam]] i de fall det finns tillgängligt. Kontakta [[LTH Support]] om du är osäker.
natverket_kansli.txt · Last modified: 2018-05-18 14:25 by cr